O Slůňatech‎ > ‎

Poplatky

Registrace

V souvislosti s registrací členů v Junáku vybíráme každý rok členské příspěvky.
Příspěvek pro první dítě v rodině je 450,- Kč, další sourozenci pak platí 400,- Kč.
Splatné jsou do 5. listopadu 2019, platbu zasílejte na náš účet 2701418660/2010.
Jako variabilní symbol použijte číslo podle seznamu na stránkách střediska Registrace a variabilní symboly.

Oddílové tričko a šátek

Slůňata místo skautských krojů používají jednotná zelená trička a bílé šátky. Nové děti dostanou oboje na některé z prvních schůzek. Na tričko a šátek vybíráme příspěvek 100 Kč. Přesnou částku prosím předejte na schůzkách vedoucím.

Výpravy a další akce

V červnu jezdíme na tradiční víkendovku zvanou minitábor (cca 500,- Kč), během roku budou 1-2 vycházky (cca 50,- Kč na dopravu) a přespání v klubovně (cca 100,- Kč).
Comments